Protokół zdawczo odbiorczy – WzórProtokół zdawczo-odbiorczy jest nieodłącznym elementem procesu przekazywania rezultatów projektów, umów i działań. Jest to ważny dokument, który formalnie potwierdza, że przedmiot protokołu został dostarczony lub wykonany zgodnie z ustalonymi warunkami i wymaganiami. W artykule tym przedstawimy praktyczny wzór protokołu zdawczo-odbiorczego, który może stanowić przydatne narzędzie dla tych, którzy mają potrzebę sporządzenia tego dokumentu. Przeanalizujemy kluczowe sekcje protokołu oraz zaprezentujemy przykładowe treści, które powinny być uwzględnione w każdej z tych sekcji.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który formalnie potwierdza zakończenie określonej czynności, procesu lub projektu oraz przekazanie rezultatów drugiej stronie, zwanej Odbiorcą. Jest to ważne narzędzie w zarządzaniu projektem lub umową, które służy do udokumentowania, że przedmiot protokołu został dostarczony lub wykonany zgodnie z ustalonymi warunkami i wymaganiami.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera informacje na temat przedmiotu protokołu, takie jak opis dostarczonych materiałów, wykonanych prac, usług, bądź innych rezultatów. Dodatkowo, protokół może zawierać warunki techniczne, które muszą zostać spełnione, wyniki przeprowadzonych kontroli, uwagi lub zastrzeżenia, a także potwierdzenie akceptacji/zaliczenia przedmiotu protokołu przez obie strony.

Protokół zdawczo-odbiorczy pełni kilka istotnych funkcji:

 1. Potwierdza, że dostarczony lub wykonany przedmiot protokołu spełnia określone wymagania i jest gotowy do odbioru przez Odbiorcę.
 2. Ustala stan przedmiotu protokołu w momencie przekazania, co może być ważne dla celów ewentualnych reklamacji lub sporów.
 3. Stanowi dokumentację zakończenia danej czynności, procesu lub projektu, co ma znaczenie zarówno dla Zdawcy, jak i dla Odbiorcy.
 4. Ułatwia komunikację i porozumienie między stronami, zapewniając klarowne odniesienie do ustalonych warunków i wymagań.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest ważnym elementem zarządzania projektem lub umową, który służy do formalizacji procesu przekazania i akceptacji przedmiotu protokołu.

Zobacz także: Jak napisać protokół?

Co powinno być zawarte w protokole zdawczo odbiorczym?

W protokole zdawczo-odbiorczym powinny być uwzględnione następujące elementy:

 1. Nagłówek:
  • Logo lub nazwa instytucji/organizacji
  • Tytuł „Protokół zdawczo-odbiorczy”
  • Data sporządzenia protokołu
  • Miejsce sporządzenia protokołu
 2. Strony zaangażowane:
  • Pełne nazwy i adresy stron zaangażowanych w protokół (np. Zdawca, Odbiorca)
 3. Opis przedmiotu protokołu:
  • Szczegółowy opis przedmiotu protokołu zdawczo-odbiorczego, na przykład: zakończony projekt, dostarczone materiały, wykonane prace, usługi itp.
  • W przypadku projektu lub kontraktu, można uwzględnić numer projektu lub kontraktu.
 4. Warunki techniczne:
  • Określenie warunków, które muszą być spełnione w celu zaliczenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Mogą to być ustalone specyfikacje techniczne, normy, wytyczne lub inne kryteria.
 5. Wyniki kontroli:
  • Informacje dotyczące przeprowadzonych testów, inspekcji lub kontroli w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu protokołu zdawczo-odbiorczego z ustalonymi wymaganiami.
  • Wyniki kontroli powinny być jasne i precyzyjne, zawierając informacje o spełnieniu lub niezgodnościach z ustalonymi wymaganiami.
 6. Uwagi/Zastrzeżenia:
  • Wpisanie wszelkich uwag lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z przeprowadzonej kontroli lub oceny. Jeśli występują jakiekolwiek nieprawidłowości, niedociągnięcia lub problemy, powinny zostać tu odnotowane.
 7. Akceptacja/Zaliczenie:
  • Potwierdzenie, że przedmiot protokołu zdawczo-odbiorczego spełnia wymagania i jest gotowy do odbioru przez Odbiorcę.
  • Podpisy i daty Zdawcy oraz Odbiorcy, aby formalnie potwierdzić akceptację/zaliczenie przedmiotu protokołu zdawczo-odbiorczego.
 8. Dane kontaktowe:
  • Zamieszczenie danych kontaktowych Zdawcy i Odbiorcy, takich jak adresy, numery telefonów, adresy e-mail itp.

Ważne jest, aby protokół zdawczo-odbiorczy był jasny, kompletny i precyzyjny, uwzględniający wszystkie istotne informacje dotyczące przedmiotu protokołu oraz wyniki kontroli i oceny.

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

wzór protokół zdawczo-odbiorczy

Pliki do pobrania:


Zobacz także: Protokół przekazania – Wzór

Kto sporządza protokół zdawczo odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy jest zazwyczaj sporządzany przez stronę pełniącą rolę Zdawcy, czyli tę, która przekazuje przedmiot protokołu drugiej stronie, tj. Odbiorcy. To Zdawca ma największą wiedzę na temat przedmiotu protokołu oraz jest odpowiedzialny za spełnienie ustalonych warunków i wymagań.

Jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w większych projektach lub kontraktach, protokół zdawczo-odbiorczy może być wspólnie opracowany przez obie strony, tj. Zdawcę i Odbiorcę. W takich sytuacjach wspólne zaangażowanie obu stron może przyczynić się do większej przejrzystości i współpracy.

Niezależnie od tego, kto dokładnie sporządza protokół zdawczo-odbiorczy, ważne jest, aby obie strony dokładnie zrozumiały i zaakceptowały jego treść przed podpisaniem.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.