Sprawozdanie z praktyk studenckich – Przykład i wzórPraktyki studenckie są ważnym elementem edukacji, pozwalającym na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w wybranym zawodzie. Jednym z elementów praktyk jest przygotowanie sprawozdania, które opisuje przebieg praktyk oraz zdobyte doświadczenia. W niniejszym artykule przedstawimy przykład sprawozdania z praktyk studenckich, a także wzór, który może być pomocny przy przygotowaniu takiego dokumentu. Oprócz tego, omówimy co powinno znaleźć się w przebiegu praktyk i jakie refleksje można wyciągnąć po ich zakończeniu.

Zobacz także: Jak napisać sprawozdanie?

Jak napisać sprawozdanie z praktyk studenckich?

Sprawozdanie z praktyk studenckich powinno zawierać informacje na temat wykonywanych zadań oraz zdobytego doświadczenia w trakcie praktyk. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w napisaniu tego typu sprawozdania:

 1. Wprowadzenie: Na początku sprawozdania należy krótko przedstawić cel i zakres praktyk, a także miejsce i czas ich trwania.
 2. Opis wykonywanych zadań: Następnie warto przedstawić szczegółowy opis wykonywanych zadań i czynności, które były realizowane podczas praktyk. Opis ten powinien zawierać informacje na temat tego, jakie umiejętności i wiedzę udało Ci się zdobyć w trakcie wykonywania zadań.
 3. Opis zdobytego doświadczenia: W kolejnym punkcie warto opisać swoje wrażenia oraz wnioski wynikające z praktyk. Można tu opisać na przykład, co udało się osiągnąć, jakie problemy pojawiły się w trakcie wykonywania zadań, jakie były największe wyzwania, jakie umiejętności udało Ci się zdobyć i jakie kwalifikacje zawodowe zostały poszerzone.
 4. Podsumowanie: W końcowej części sprawozdania należy dokonać podsumowania zdobytego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w trakcie praktyk. Można tu również przedstawić swoje refleksje na temat przyszłych możliwości zawodowych.
 5. Załączniki: Na końcu sprawozdania można zamieścić załączniki, takie jak zdjęcia, karty pracy, dokumenty związane z praktyką, które pomogą uwiarygodnić przedstawione informacje.

Sprawozdanie powinno być napisane w jasny i przejrzysty sposób, zgodny z zasadami pisowni i gramatyki języka polskiego. Dobrym pomysłem jest też zadbanie o estetykę sprawozdania, tak aby było łatwe do czytania i przeglądania.

Wzór sprawozdania z praktyk studenckich

Oto przykładowy wzór sprawozdania z praktyk studenckich:

I. Wprowadzenie

 1. Cel i zakres praktyk W trakcie praktyk miałem/miałam możliwość zdobycia doświadczenia w konkretnym zawodzie, poznać realia pracy w danym miejscu oraz rozwijać swoje umiejętności.
 2. Miejsce i czas trwania praktyk Praktyki odbywały się w [nazwa firmy lub instytucji] w okresie od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia].

II. Opis wykonywanych zadań

 1. Wykaz zadań i czynności W trakcie praktyk wykonywałem/wykonywałam następujące zadania:
 • [opis zadania 1]
 • [opis zadania 2]
 • [opis zadania 3]
 • itd.
 1. Opis realizacji poszczególnych zadań Przykładowy opis realizacji zadania: Zadaniem było [opis zadania]. Aby to zadanie wykonać, musiałem/musiałam [opis czynności]. W trakcie realizacji tego zadania zdobyłem/zdobyłam umiejętności w [opis umiejętności], a także poznałem/poznałam [opis zdobytej wiedzy].
 2. Uzyskane umiejętności i zdobyta wiedza W trakcie wykonywania zadań udało mi się zdobyć wiele umiejętności, takich jak [opis umiejętności], oraz poznać wiele nowych informacji na temat [opis zdobytej wiedzy].

III. Opis zdobytego doświadczenia

 1. Wrażenia i refleksje na temat praktyk Podczas praktyk zauważyłem/zauważyłam, że [opis spostrzeżeń]. Moim zdaniem [opinia na temat praktyk].
 2. Największe wyzwania i problemy Największym wyzwaniem w trakcie praktyk było [opis wyzwania lub problemu]. Aby je rozwiązać, musiałem/musiałam [opis sposobu rozwiązania].
 3. Najważniejsze wyniki i osiągnięcia Jednym z moich najważniejszych osiągnięć w trakcie praktyk było [opis osiągnięcia]. Udało mi się to osiągnąć dzięki [opis sposobu działania].
 4. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe Dzięki praktykom udało mi się zdobyć wiele umiejętności, takich jak [opis umiejętności], co na pewno będzie mi się przydatne w mojej przyszłej pracy. Ponadto, zdobyłem/zdobyłam [opis kwalifikacji zawodowych], które z pewnością wpłyną pozytywnie

Pobierz darmowy wzór:

Wzór sprawozdania z praktyki studenckiej


Co wpisać w przebiegu praktyk?

W opisie przebiegu praktyk warto zawrzeć informacje na temat:

 • Zadań, które wykonywałeś/wykonywałaś,
 • Rodzaju pracy, którą wykonywałeś/wykonywałaś,
 • Osób, z którymi współpracowałeś/współpracowałaś i w jaki sposób Ci pomagali,
 • Wydarzeń i sytuacji, które szczególnie zapadły Ci w pamięć,
 • Zdobytych umiejętności i wiedzy,
 • Wyzwania, na jakie natknąłeś/natknęłaś się w trakcie praktyk i jak je rozwiązałeś/rozwiązałaś,
 • Pomysłów na usprawnienie pracy lub działań, które byłyby korzystne dla firmy lub instytucji, w której odbywały się praktyki.

W opisie przebiegu praktyk ważne jest również to, aby uwzględnić swoje refleksje i wrażenia na temat praktyk. Możesz opisać, co najbardziej Ci się podobało w pracy, co było dla Ciebie trudne, co zdobyłeś/zdobyłaś dzięki praktykom oraz co chciałbyś/chciałabyś w przyszłości robić w ramach swojego zawodu.

Pamiętaj, że opis przebiegu praktyk powinien być zwięzły, ale jednocześnie na tyle szczegółowy, aby czytelnik miał pełny obraz Twojej pracy i osiągnięć.

Zobacz także: Sprawozdanie z przebiegu stażu

Sprawozdanie z praktyk studenckich przykład


SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH

Imię i nazwisko: Anna Kowalska
Kierunek studiów: Ekonomia
Data rozpoczęcia praktyk: 01.07.2022
Data zakończenia praktyk: 30.08.2022

I. WPROWADZENIE

Praktyki studenckie odbywałam w firmie ABC1234567 Sp. z o.o. w dziale finansowym. Celem praktyk było zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz poznanie pracy w korporacji.

II. PRZEBIEG PRAKTYK

Podczas praktyk wykonywałam różne zadania związane z analizą finansową przedsiębiorstwa, w tym:

 1. Przygotowanie raportów dotyczących wyników finansowych firmy,
 2. Analiza bieżących kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 3. Współpraca z innymi działami firmy w celu uzyskania niezbędnych informacji finansowych,
 4. Uczestnictwo w spotkaniach z klientami i prezentacja wyników analiz finansowych.

Pracowałam pod opieką doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów, którzy udzielali mi wskazówek i pomagali w rozwiązywaniu trudniejszych zadań. W trakcie praktyk poznałam również systemy informatyczne wykorzystywane w firmie oraz nauczyłam się korzystać z arkuszy kalkulacyjnych i programów do analizy finansowej.

W trakcie praktyk miałam okazję uczestniczyć w kilku interesujących wydarzeniach, m.in. w szkoleniu z zakresu analizy finansowej, spotkaniach z inwestorami i konferencjach branżowych.

III. REFLEKSJE

Praktyki studenckie były dla mnie bardzo cennym doświadczeniem, dzięki któremu poznałam pracę w korporacji oraz nauczyłam się wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą na studiach. Praca w dziale finansowym wymaga dużych umiejętności analitycznych, dokładności i skrupulatności. W trakcie praktyk miałam okazję wykorzystać swoje mocne strony oraz rozwijać umiejętności, które jeszcze wymagają doskonalenia. Chciałabym w przyszłości kontynuować pracę w dziedzinie finansów przedsiębiorstwa.

IV. PODSUMOWANIE

Praktyki studenckie w firmie ABC1234567 Sp. z o.o. były dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Poznałam pracę w korporacji oraz


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.