Sprawozdanie z przebiegu stażu – Przykład i wzórPraktyki studenckie, czyli staże, są dziś nieodłącznym elementem kształcenia w Technikum oraz na wielu kierunkach studiów. Odbywając staż, młodzi ludzie mają okazję poznać realia pracy w swoim zawodzie, zdobyć doświadczenie oraz nawiązać cenne kontakty z pracodawcami. Często jednak po powrocie ze stażu uczniowie i studenci mają problem z napisaniem sprawozdania z przebiegu stażu, które stanowi podsumowanie i ocenę odbytej praktyki. W artykule przedstawiamy przykład sprawozdania z przebiegu stażu oraz gotowy wzór do pobrania w formacie .pdf oraz .docx, który może pomóc w stworzeniu własnego sprawozdania.

Jak napisać sprawozdanie z przebiegu stażu?

Sprawozdanie z przebiegu stażu powinno być przejrzyste, klarowne i szczegółowe. Powinno zawierać informacje na temat działań oraz osiągnięć w czasie trwania stażu. Poniżej przedstawiam przykładowy plan i strukturę sprawozdania z przebiegu stażu:

 1. Wstęp W tej sekcji należy przedstawić informację na temat firmy, w której odbył się staż oraz cel stażu. Wymienić również daty i okres trwania stażu.
 2. Przebieg stażu W tym rozdziale należy szczegółowo opisać przebieg stażu, zawierając informacje o zadaniach i projektach, które zostały przypisane do stażysty. Opisać również, jakie umiejętności i kompetencje zostały zdobyte w czasie trwania stażu.
 3. Wnioski i podsumowanie W tym rozdziale należy przedstawić wnioski i podsumowanie całego stażu. Opisać, w jaki sposób staż pomógł w rozwoju zawodowym i osobistym, a także jakie doświadczenia i umiejętności zostały zdobyte. Skoncentruj się na tym, co nauczyłeś się na tym stażu i jakie umiejętności udało Ci się zdobyć.
 4. Podsumowanie: Na zakończenie dodaj krótkie podsumowanie

Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu poprawności językowej oraz jasności i przejrzystości w opisie przebiegu stażu. Sprawozdanie powinno być napisane w sposób zwięzły, jednocześnie uwzględniając wszystkie istotne informacje i wnioski.

Zobacz także: Jak napisać sprawozdanie?

Kto wypełnia sprawozdanie z przebiegu stażu?

Sprawozdanie z przebiegu stażu wypełnia zazwyczaj osoba odbywająca staż, czyli stażysta. Sprawozdanie to jest często wymagane przez placówki edukacyjne, pracodawców lub organizacje, które organizują staże, w celu potwierdzenia i oceny przebiegu stażu oraz osiągnięć stażysty.

W niektórych przypadkach, pracodawca lub opiekun stażu może również poprosić o wypełnienie sprawozdania z przebiegu stażu. W takim przypadku, należy dokładnie przeczytać instrukcje i wytyczne, aby zapewnić, że wszystkie wymagane informacje są zawarte w sprawozdaniu.

W każdym przypadku, sprawozdanie z przebiegu stażu powinno być wypełnione starannie, szczegółowo i zgodnie z wytycznymi, aby zapewnić rzetelne i dokładne podsumowanie doświadczenia stażowego.

Co robi pracownik biurowy na stażu?

Pracownik biurowy na stażu wykonuje wiele zadań związanych z funkcjonowaniem biura, w zależności od rodzaju i charakteru firmy, w której odbywa się staż. Oto kilka przykładów zadań, które mogą być przypisane do pracownika biurowego na stażu:

 1. Obsługa korespondencji – sortowanie i dystrybucja poczty przychodzącej i wychodzącej, przygotowywanie listów i innych dokumentów, wysyłanie poczty oraz archiwizowanie dokumentów.
 2. Obsługa klienta – udzielanie informacji telefonicznie i drogą mailową, obsługa poczty elektronicznej, obsługa klientów w biurze, przyjmowanie zamówień, rozwiązywanie problemów klientów.
 3. Przygotowywanie raportów i analiz – pomoc w przygotowywaniu dokumentów biznesowych, raportów sprzedażowych, analiz rynkowych oraz innych materiałów biznesowych.
 4. Obsługa sprzętu biurowego – pomoc w zarządzaniu sprzętem biurowym, takim jak drukarki, skanery, telefony i faksy.
 5. Współpraca z zespołem – pomoc w organizacji spotkań, zaplanowanie wydarzeń, wsparcie w pracy z zespołem, udział w spotkaniach i szkoleniach.
 6. Inne zadania – prace administracyjne, wsparcie w zarządzaniu dokumentacją, utrzymywanie porządku w biurze, współpraca z innymi działami firmy.

Pracownik biurowy na stażu może mieć również szansę uczestniczyć w projektach specjalnych i programach szkoleniowych, co pozwala na rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczenia w różnych obszarach pracy biurowej.

Sprawozdanie z przebiegu stażu – przykład

Oto przykładowe sprawozdanie z przebiegu stażu, które może służyć jako punkt wyjścia przy pisaniu takiego dokumentu:


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU W FIRMA XYZ

Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Data rozpoczęcia: 1 stycznia 2023
Data zakończenia: 31 stycznia 2023
Lokalizacja: Warszawa

W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2023 roku miałem okazję odbyć staż w firmie XYZ jako pracownik biurowy. W trakcie stażu miałem szansę zdobyć wiele cennych umiejętności i doświadczenia, które pomogą mi w przyszłej pracy.

Moje obowiązki na stanowisku pracownika biurowego składały się z różnorodnych zadań, w tym:

 • Przyjmowanie i rozsyłanie poczty
 • Obsługa telefoniczna klientów
 • Współpraca z innymi pracownikami biura
 • Przygotowywanie dokumentów i raportów
 • Pomoc w organizacji spotkań i innych wydarzeń

W trakcie stażu udało mi się zdobyć wiele umiejętności, w tym:

 • Umiejętność zarządzania czasem i organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi klientów oraz rozwiązywania problemów
 • Zdolność do pracy w zespole oraz samodzielności
 • Wiedza na temat standardów biurowych i procedur biznesowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, takich jak Word, Excel i Outlook

Staż w firmie XYZ był dla mnie wspaniałym doświadczeniem, które pozwoliło mi zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie. Zdaję sobie sprawę, że nadal muszę wiele się nauczyć, ale jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte podczas stażu przyda mi się w mojej przyszłej karierze. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom firmy XYZ za ich wsparcie i poświęcony czas w czasie mojego stażu.

………………………………………………………
(podpis stażysty)

………………………………………………………
(pieczęć i podpis opiekuna stażysty)


Pobierz gotowy wzór – sprawozdania z przebiegu stażu

Wzór sprawozdania z przebiegu stażu


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.