Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska – przykładZmiana nazwiska to osobista decyzja, która może wynikać z różnorodnych motywacji i życiowych przemian. Proces ten, choć formalny, często jest poprzedzony wnioskiem, w którym składający go zobowiązuje się przedstawić uzasadnienie swojej decyzji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jakie czynniki mogą skłonić do zmiany nazwiska oraz jakie argumenty mogą stanowić skuteczne uzasadnienie takiego wniosku.

Czym uzasadnić zmianę nazwiska?

 1. Małżeństwo: Jestem w trakcie lub planuję zawarcie związku małżeńskiego, co jest jednym z najczęstszych powodów zmiany nazwiska. Zgodnie z tradycją lub zgodą partnera/partnerki, chcemy przyjąć wspólne nazwisko, które lepiej odzwierciedli naszą jedność jako małżeństwo.
 2. Zmiana stanu cywilnego: Zmienił się mój stan cywilny z innych powodów niż małżeństwo, na przykład z powodu rozwodu, separacji, czy zmiany płci. W związku z tym, chciałbym dostosować swoje nazwisko do nowej sytuacji życiowej.
 3. Korekta błędu w rejestrze: W wyniku błędu administracyjnego, moje nazwisko zostało wpisane nieprawidłowo w oficjalnych dokumentach. W związku z tym, zwracam się z prośbą o korektę i ujednolicenie mojego nazwiska we wszystkich dokumentach.
 4. Rodzinne powody: Chęć kontynuacji tradycji rodzinnych, przyjęcie nazwiska bardziej związanego z korzeniami rodzinnymi, może stanowić uzasadnienie.
 5. Kwestie kulturowe lub etniczne: Osoby chcące podkreślić swoje pochodzenie etniczne lub kulturowe mogą zdecydować się na zmianę nazwiska, aby lepiej odzwierciedlić swoją tożsamość.
 6. Przyjęcie nazwiska partnera/partnerki życiowej: Osoby niebędące małżeństwem mogą także decydować się na zmianę nazwiska, aby lepiej odzwierciedlić związek lub zgodność wartości.
 7. Osobiste powody: Chęć indywidualizacji, uniknięcie skojarzeń z przeszłością, czy nawet preferencje estetyczne mogą być uzasadnieniem dla zmiany nazwiska.
 8. Przyczyny praktyczne: W przypadku trudności z pisownią lub wymową obecnego nazwiska, osoba może zdecydować się na zmianę na łatwiejsze do zrozumienia czy zapisania.
 9. Zmiana płciowa: Osoby przechodzące proces zmiany płci mogą zdecydować się na zmianę nazwiska, aby lepiej odzwierciedlić swoją nową tożsamość płciową.
 10. Dziedzictwo rodowe: Decyzja o przyjęciu nazwiska związanego z dziedzictwem rodowym lub historycznym może być uzasadniona chęcią podkreślenia związków z daną tradycją czy miejscem.

Co powinien zawierać wniosek o zmianę nazwiska?

Wniosek o zmianę nazwiska to oficjalny dokument skierowany do właściwego organu, zazwyczaj Urzędu Stanu Cywilnego lub innej instytucji odpowiedzialnej za rejestrowanie zmian stanu cywilnego. Poniżej przedstawiam ogólne elementy, które powinny być zawarte w takim wniosku:

 1. Prawy górny róg, miejscowość oraz datą złożenia wniosku.
 2. Dane wnioskodawcy: Wprowadź swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a także numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie).
 3. Dane adresata: Poniżej po prawiej stronie umieść dane adresata wniosku (np. Urząd Stanu Cywilnego).
 4. Tytuł: Dodaj tytuł wniosku, wskazujący, że jest to wniosek o zmianę nazwiska.
 5. Obecne dane: Podaj swoje obecne nazwisko.
 6. Nowe dane: Wskaż nowe nazwisko, które chcesz przyjąć. Jeśli zmiana wynika z małżeństwa, podaj również dane współmałżonka.
 7. Uzasadnienie: Opisz krótko i jasno powody, dla których chcesz zmienić nazwisko. Może to być związane z małżeństwem, rozwodem, kwestiami kulturowymi, dziedzictwem rodowym, itp.
 8. Dokumenty potwierdzające: Wymień i dołącz do wniosku wszelkie dokumenty potwierdzające uzasadnienie zmiany nazwiska. Na przykład, jeśli zmiana wynika z małżeństwa, dołącz odpis aktu małżeństwa.
 9. Podpis: Na końcu wniosku umieść miejsce na swoje podpisanie. Niektóre urzędy mogą również wymagać potwierdzenia podpisu przez notariusza.
 10. Załączniki: Jeśli do wniosku dołączasz jakiekolwiek dokumenty, zaznacz to w wniosku i wymień je. Upewnij się, że dołączasz oryginały lub potwierdzone kopie.
 11. Zgoda współmałżonka (jeśli dotyczy): Jeśli zmiana nazwiska wynika z małżeństwa, sprawdź, czy wymagana jest zgoda współmałżonka. Jeśli tak, dołącz do wniosku odpowiednie oświadczenie lub formularz zgody.

Uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska – wzór i przykład


[Miejscowość, Data]

Dane wnioskodawcy:
[Twoje Imię i Nazwisko]
[Twoje Adres]
[Numer Pesel]

Urząd Stanu Cywilnego [nazwa miejscowości]
[Adres Urzędu Stanu Cywilnego]

WNIOSEK O ZMIANĘ NAZWISKA

Wnoszę o zmianę mojego obecnego nazwiska „[aktualne nazwisko]” na „[nowe nazwisko]”. Niniejszym przedstawiam uzasadnienie tej decyzji:

 1. Zmiana stanu cywilnego: W dniu [data], zawarłem związek małżeński z [imię i nazwisko współmałżonka]. Jesteśmy przekonani, że przyjęcie wspólnego nazwiska lepiej odzwierciedli naszą jedność i wartości rodzinne.
 2. Rodzinne korzenie: Nazwisko „[nowe nazwisko]” jest bardziej zgodne z naszymi rodzinami i korzeniami, ponieważ jest to nazwisko przekazywane z pokolenia na pokolenie w obu naszych rodzinach.
 3. Korekta błędów w dokumentach: W wyniku analizy moich dokumentów, zauważyłem/łam pewne nieścisłości i błędy w związku z moim nazwiskiem, które pragnę poprawić.
 4. Zmiana nazwiska dla celów zawodowych: Zmiana mojego nazwiska jest związana z moją karierą zawodową, gdzie nowa forma nazwiska będzie bardziej adekwatna do mojej działalności zawodowej.

[Twoje Imię i Nazwisko]
[Podpis]


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.