Wniosek o wycięcie drzewa – Wzór i uzasadnienieWniosek o wycięcie drzewa – definicja i zastosowanie

Wniosek o wycięcie drzewa to oficjalny dokument, który należy złożyć do właściwego urzędu gminy, aby uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa z terenu prywatnego. Wniosek ten jest niezbędny w większości przypadków, a jego brak może skutkować karą grzywny.

Kiedy należy złożyć wniosek o wycięcie drzewa?

Obowiązek złożenia wniosku o wycięcie drzewa istnieje w następujących sytuacjach:

 • Drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm przekracza:
  • 80 cm dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych i olsz czarnych,
  • 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowej i platanów klonolistnych,
  • 50 cm dla pozostałych gatunków drzew.

Istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Wniosek o wycięcie drzewa nie jest wymagany, jeśli:

 • Drzewo jest usuwane z lasu.
 • Obwód pnia drzewa nie przekracza 35 cm.
 • Drzewo owocowe rośnie w sadzie.
 • Drzewo jest usuwane z terenów zieleni urządzonej, cmentarzy, parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Co powinien zawierać wniosek o wycięcie drzewa?

Wniosek o wycięcie drzewa powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres)
 • Dane nieruchomości (adres, numer działki)
 • Dane drzewa (gatunek, obwód pnia, stan zdrowotny)
 • Przyczynę usunięcia drzewa
 • Informację o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
 • Zgodę właściciela nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 • Rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na działce

Gdzie i jak złożyć wniosek o wycięcie drzewa?

Wniosek o wycięcie drzewa należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Opłaty:

Za złożenie wniosku o wycięcie drzewa pobierana jest opłata skarbowa. Wysokość opłaty zależy od obwodu pnia drzewa.

Termin rozpatrzenia wniosku:

Urząd gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o wycięcie drzewa. W przypadku wydania decyzji pozytywnej, urząd może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Uwaga:

Przed złożeniem wniosku o wycięcie drzewa, warto sprawdzić, czy na terenie nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie mogą znajdować się zapisy dotyczące ochrony drzew, co może mieć wpływ na możliwość uzyskania zezwolenia na wycinkę.

Jak napisać podanie o wycięcie drzewa?

Podanie o wycięcie drzewa składa się do właściwego urzędu gminy. Poniżej znajdziesz instrukcje, jak je napisać:

Dane wnioskodawcy:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Adres email

Dane nieruchomości:

 • Adres nieruchomości
 • Numer działki ewidencyjnej
 • Powierzchnia działki

Dane drzewa:

 • Gatunek drzewa
 • Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm
 • Stan zdrowotny drzewa
 • Przyczyna usunięcia drzewa (np. kolizja z budynkiem, zagrożenie bezpieczeństwa, choroba)

Dodatkowe informacje:

 • Informacja o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości (np. akt własności)
 • Zgoda właściciela nieruchomości (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy)
 • Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na działce

Termin realizacji:

 • Podanie terminu, w którym planowane jest usunięcie drzewa

Podpis i data:

 • Wniosek należy podpisać i opatrzyć datą

Jak umotywować wniosek o wycięcie drzewa?

Uzasadnienie wniosku o wycięcie drzewa jest bardzo ważnym elementem całego pisma. To właśnie w nim musisz przedstawić jasne i przekonujące argumenty, które skłonią urząd do wydania zezwolenia na wycinkę.

Oto kilka wskazówek, jak napisać dobre uzasadnienie:

 • Podaj konkretną przyczynę wycinki. Nie pisz ogólnikowo, że drzewo jest chore lub przeszkadza. Dokładnie opisz problem, np.:
  • Drzewo jest chore i zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia.
  • Drzewo koliduje z budową lub inną inwestycją.
  • Drzewo zacienia dom i powoduje nadmierną wilgoć.
  • Korzenie drzewa niszczą chodnik lub elewację budynku.
 • Dołącz dowody. Jeśli to możliwe, dołącz do wniosku zdjęcia lub inne dokumenty, które potwierdzają Twoje argumenty. Na przykład, jeśli drzewo jest chore, dołącz opinię dendrologa.
 • Bądź rzeczowy i zwięzły. Uzasadnienie powinno być krótkie i zwięzłe. Unikaj zbędnych informacji i emocjonalnych argumentów.
 • Zaproponuj rozwiązania. Jeśli jest to możliwe, zaproponuj rozwiązania, które zminimalizują negatywne skutki wycinki. Na przykład, możesz zobowiązać się do posadzenia nowego drzewa w innym miejscu.

Przykładowe uzasadnienie:

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na mojej nieruchomości przy ulicy… Drzewo jest chore i zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia. W ostatnim czasie doszło do kilku oberwań konarów, co stwarza poważne ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała. Do wniosku dołączam opinię dendrologa, która potwierdza stan zdrowotny drzewa.

Pamiętaj, że uzasadnienie jest kluczowym elementem wniosku o wycięcie drzewa. Dobrze napisane uzasadnienie zwiększa szanse na uzyskanie zezwolenia na wycinkę.

Wzór wniosku o wycięcie drzewa

Wzór wniosku o wycięcie drzewaŹródło:

 • Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1627)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie usuwania drzew i krzewów (Dz.U. 2016 poz. 2059)

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.