Jak napisać odwołanie?Szukasz informacji, jak napisać skuteczne odwołanie? Zastanawiasz się, na co zwrócić szczególną uwagę, by twoje odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie? Sprawdź nasze porady i dowiedz się, jak poprawnie przygotować odwołanie od decyzji, wyroku czy innego dokumentu.

Co to jest odwołanie?

Odwołanie to pismo, w którym zwracasz się do organu administracyjnego lub sądu z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której wcześniej wydano decyzję lub wyrok. Odwołanie jest formą środka odwoławczego, który pozwala na złożenie sprzeciwu wobec decyzji lub wyroku, które uważasz za niezgodne z prawem lub niesprawiedliwe. W składaniu odwołania mogą pomóc ci prawnicy z kancelarii adwokackiej lub prawnej.

Jak napisać odwołanie ?

Jeśli chcesz napisać odwołanie, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach:

 1. Użyj oficjalnego tonu i języka. Odwołanie to formalne pismo, dlatego warto unikać slangów i nieformalnych wyrażeń.
 2. Podaj dokładnie, o co się odwołujesz. Wskazuj decyzję lub wyrok, który chcesz zaskarżyć oraz podaj jego datę i sygnaturę.
 3. Wskazuj, dlaczego uważasz, że decyzja lub wyrok jest niezgodny z prawem lub niesprawiedliwy. Przedstaw swoje argumenty i podaj przepisy prawne, na których opierasz swoje stanowisko.
 4. Podaj swoje dane i dane organu, do którego składasz odwołanie. Użyj oficjalnych formularzy lub wzorów, by mieć pewność, że twoje odwołanie zostanie poprawnie złożone.
 5. Pamiętaj o załącznikach. W zależności od rodzaju sprawy, możesz załączyć różne dokumenty, takie jak: orzeczenia, umowy, faktury czy inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie twojego odwołania.
 6. Zachowaj kopie odwołania i wszystkich załączników. Przyda ci się to w razie potrzeby udowodnienia, że złożyłeś odwołanie oraz jakie dokumenty z nim związane zostały dołączone.

Pamiętaj, że odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym została podjęta decyzja lub wydany wyrok, który chcesz zaskarżyć. W przypadku gdy odwołanie zostanie złożone po terminie, będzie ono uznane za niezłożone. W takiej sytuacji, aby odwołać się od decyzji lub wyroku, będziesz musiał złożyć skargę.

Jak zatytułować odwołanie?

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji lub postanowienia wydanego przez jakiś organ lub instytucję, najlepiej zatytułować je w następujący sposób: „Odwołanie od decyzji (lub postanowienia) z dnia [data wydania decyzji lub postanowienia] w sprawie [sygnatura sprawy lub inny identyfikator sprawy]”. Jeśli odwołujesz się od decyzji wydanej przez organ administracyjny, należy również podać nazwę i adres tego organu oraz nazwisko i stanowisko osoby, która wydała decyzję. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby w tytule odwołania podać wystarczająco dużo informacji, aby można było zidentyfikować sprawę oraz decyzję, od której składasz odwołanie. W ten sposób osoba lub instytucja, do której składasz odwołanie, będzie wiedziała, o co chodzi i będzie mogła odpowiednio zareagować.

Jak napisać uzasadnienie odwołania od decyzji?

Uzasadnienie odwołania od decyzji to część pisma, w której wyjaśniasz, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją i dlaczego uważasz, że powinna ona zostać unieważniona lub zmieniona. Pamiętaj, że uzasadnienie odwołania to bardzo ważna część pisma, ponieważ to w nim przedstawiasz swoje argumenty i próbujesz przekonać osobę lub instytucję, do której składasz odwołanie, że twoje stanowisko jest słuszne.

Aby napisać skuteczne uzasadnienie odwołania, należy:

 1. Zidentyfikować i opisać główne powody, dla których nie zgadzasz się z decyzją. Możesz tu wskazać np. na błędy merytoryczne lub proceduralne popełnione przez organ, który wydał decyzję.
 2. Przedstawić argumenty, które popierają twoje stanowisko. Możesz tu przytaczać przepisy prawne, orzeczenia sądów lub inne dowody, które potwierdzają twoje twierdzenia.
 3. Wskazać, jakie rozwiązanie proponujesz (np. unieważnienie decyzji lub jej zmiana).
 4. Ustosunkować się do ewentualnych argumentów przeciwnych twojemu stanowisku, które mogą zostać przedstawione przez osobę lub instytucję, do której składasz odwołanie.

Pamiętaj, że uzasadnienie odwołania powinno być napisane w sposób klarowny i uporządkowany, tak aby osoba lub instytucja, do której składasz odwołanie, mogła łatwo zrozumieć twoje argumenty. Warto też pamiętać o tym, że uzasadnienie odwołania to oficjalne pismo, więc powinno być napisane w formalnym stylu.

Schemat odwołania

Jeśli chcesz napisać odwołanie, możesz skorzystać z poniższego schematu:

 1. Tytuł odwołania – podaj, czyją decyzję lub wyrok chcesz zaskarżyć oraz jaki jest jego rodzaj (np. „Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany taryfy za prąd”).
 2. Twoje dane – podaj swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
 3. Dokładne oznaczenie dokumentu, od którego się odwołujesz – podaj datę wydania decyzji lub wyroku oraz jego sygnaturę.
 4. Powód odwołania – wyjaśnij, dlaczego uważasz, że decyzja lub wyrok są niezgodne z prawem lub niesprawiedliwe. Podaj swoje argumenty i przepisy prawne, na których je opierasz.
 5. Żądanie – określ, co chcesz osiągnąć poprzez odwołanie. Czy chcesz, aby decyzja lub wyrok zostały uchylone, czy może zmienione?
 6. Podpis – podpisz odwołanie i podaj datę jego złożenia.
 7. Załączniki – jeśli załączasz jakieś dokumenty do odwołania, wymień je w osobnym punkcie.

Jak napisać odwołanie od decyzji? – wzór

Oto przykładowy wzór odwołania od decyzji:

Szanowni Państwo,

Niniejszym składam odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany taryfy za prąd.

Moim zdaniem decyzja ta jest niezgodna z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 123), a w szczególności z art. 35 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma obowiązek uwzględnić w swojej decyzji opinie organizacji zrzeszających odbiorców energii elektrycznej. W moim przypadku taka opinia została złożona, jednak nie została uwzględniona przy podejmowaniu decyzji o zmianie taryfy.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.