Odwołanie od reklamacji – jak napisać? WzórW dzisiejszych czasach reklamacje są nieodłącznym elementem biznesu, a ich skuteczne rozpatrzenie to nie tylko obowiązek przedsiębiorcy, ale także sposób na zadowolenie klienta i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy reklamacja zostaje odrzucona. W takim przypadku możliwe jest złożenie odwołania od reklamacji.

Odwołanie od reklamacji – czym jest?

Odwołanie od reklamacji to pisemna forma zwrócenia się konsumenta do przedsiębiorcy, w której żąda on ponownego rozpatrzenia swojej reklamacji. W praktyce oznacza to, że konsument nie zgadza się z decyzją przedsiębiorcy dotyczącą reklamacji i chce, aby została ona ponownie rozpatrzona.

Odwołanie od reklamacji może być skierowane do przedsiębiorcy zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w zależności od preferencji konsumenta i sposobu kontaktu z firmą.

Warto zaznaczyć, że odwołanie od reklamacji nie jest równoznaczne z wniesieniem skargi do Rzecznika Praw Konsumenta czy sądu. To ostateczność, gdy przedsiębiorca nie uwzględnia reklamacji lub jej rozpatrzenie nie odbywa się w sposób zgodny z prawem.

Odwołanie od reklamacji to zatem kolejny krok w procesie rozpatrywania reklamacji, który może pomóc konsumentowi w uzyskaniu satysfakcjonującego rozwiązania swojego problemu z produktem lub usługą.

Jak napisać odwołanie do reklamacji?

Aby napisać skuteczne odwołanie od reklamacji, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad:

 1. Upewnij się, że masz pełną dokumentację dotyczącą reklamacji, w tym odpowiedź od przedsiębiorcy oraz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoje roszczenia.
 2. Wymień szczegółowo wszystkie argumenty, dlaczego uważasz, że reklamacja powinna zostać ponownie rozpatrzona, wskazując na fakty i przepisy prawne.
 3. Zachowaj spokój i profesjonalizm, unikaj wulgaryzmów i emocjonalnych określeń.
 4. Wysłanie odwołania w terminie jest bardzo ważne, zgodnie z prawem konsumenckim przedsiębiorca ma na to 14 dni od daty otrzymania odwołania.

Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć, aby napisać skuteczne odwołanie od reklamacji:

 1. Rozpocznij odwołanie od reklamacji od podania swoich danych osobowych i danych dotyczących reklamacji, takich jak numer reklamacji, data złożenia reklamacji, nazwa produktu lub usługi, na którą dotyczy reklamacja.
 2. Przejdź do opisu swojego stanowiska w sprawie reklamacji, podając dokładne argumenty, dlaczego uważasz, że reklamacja powinna zostać ponownie rozpatrzona.
 3. Wymień dokumenty, na których opiera się Twoje odwołanie, np. kopie faktur, umów, gwarancji, dokumentów potwierdzających wadę lub usterkę produktu lub usługi.
 4. Na zakończenie odwołania od reklamacji wyraź swoje oczekiwania, np. że reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, a w przypadku usługi zostanie ona wykonana ponownie zgodnie z umową.

Wzór odwołania od reklamacji

Przykładowy wzór odwołania do reklamacji:


[Data]

[Twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy]
[Adres zamieszkania lub siedziby firmy]
[Numer telefonu lub e-mail kontaktowy]

[Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy]
[Adres siedziby przedsiębiorcy]

ODWOŁANIE OD NEGATYWNEJ DECYZJI REKLAMACYJNEJ

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa decyzję dotyczącą mojej reklamacji (numer reklamacji: [numer reklamacji]), chciałbym złożyć odwołanie i prosić o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Uważam, że moja reklamacja nie została rozpatrzona zgodnie z prawem konsumenckim, a przedstawione przez Państwa argumenty nie są uzasadnione. Poniżej przedstawiam swoje stanowisko w tej sprawie:

[Opisz swoje stanowisko w sprawie reklamacji, wymieniając dokładne argumenty, np. odwołując się do konkretnych przepisów prawa, faktur, umów itp.]

W związku z powyższym, proszę o ponowne rozpatrzenie mojej reklamacji i rozwiązanie sprawy. Oczekuję na Państwa odpowiedź w terminie 14 dni od otrzymania tego odwołania.

Z poważaniem,
[Twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy]


Pobierz darmowy wzór:

Wzór odwołania od negatywnej decyzji reklamacyjnej


Czy można odwołać się od nieuznanej reklamacji?

Tak, można odwołać się od nieuznanej reklamacji. W przypadku gdy składasz reklamację i otrzymujesz odpowiedź od sprzedawcy lub usługodawcy, ale nie jest ona zadowalająca, masz prawo do odwołania się od tej decyzji.

W tym przypadku zalecamy, abyś dokładnie przeanalizował odpowiedź sprzedawcy lub usługodawcy i spróbował zidentyfikować powody, dla których reklamacja nie została uznana. Następnie, w swoim odwołaniu, musisz udokumentować, że sprzedawca lub usługodawca naruszył Twoje prawa jako konsumenta, lub nieprawidłowo rozpatrzył Twoją reklamację.

Ważne jest, aby w odwołaniu wyjaśnić swoje stanowisko i przedstawić dowody, które potwierdzą Twoje argumenty. Należy również pamiętać, aby w odwołaniu podać numer reklamacji, datę złożenia reklamacji oraz datę otrzymania odpowiedzi od sprzedawcy lub usługodawcy.

Zobacz także: Jak napisać odwołanie?

Ile jest dni na odwołanie się od reklamacji?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ termin na odwołanie się od reklamacji zależy od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju oraz od umowy lub regulaminu sprzedawcy lub usługodawcy.

W większości krajów konsumenci mają prawo odwołać się od decyzji dotyczącej reklamacji w określonym czasie, najczęściej wynoszącym od 14 do 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację. W przypadku wątpliwości zawsze warto skontaktować się ze sprzedawcą lub usługodawcą i zapytać o szczegóły dotyczące odwołania się od reklamacji.

Ile czasu sprzedawca ma na rozpatrzenie reklamacji?

Termin na rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę zależy od przepisów prawa obowiązujących w danym kraju oraz od umowy lub regulaminu sprzedawcy.

W większości krajów sprzedawcy mają obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jednakże, w niektórych krajach lub w przypadku niektórych produktów lub usług, ten termin może być dłuższy i wynosić nawet kilka miesięcy.

Warto zauważyć, że czas rozpatrywania reklamacji zależy również od skomplikowania sprawy oraz od ilości zgłoszeń otrzymywanych przez sprzedawcę lub usługodawcę. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw, termin ten może zostać przedłużony, jednakże w takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania konsumenta o powodach opóźnienia oraz o oczekiwanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Jeśli sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w terminie lub nie przedłuży go z uzasadnionych powodów, konsument może skorzystać z innych środków prawnych, np. skontaktować się z organami ochrony konsumentów, złożyć skargę lub wziąć udział w postępowaniu mediacyjnym.

Kiedy sprzedawca może odrzucić reklamację?

Sprzedawca może odrzucić reklamację, jeśli zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych lub jeśli przyczyna zgłoszenia nie wynika z wadliwości produktu lub usługi.

Przykłady sytuacji, w których sprzedawca może odrzucić reklamację to:

 • Brak dowodu zakupu lub gwarancji produktu;
 • Przeterminowanie okresu gwarancyjnego;
 • Uszkodzenie produktu lub usługi z winy konsumenta;
 • Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniami producenta;
 • Wady wynikające z normalnego zużycia produktu.

Warto zaznaczyć, że sprzedawca musi wyjaśnić powody odrzucenia reklamacji i poinformować konsumenta o jego prawach w przypadku dalszego niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji.

Jeśli konsument uważa, że sprzedawca odrzucił reklamację niesłusznie, ma prawo skontaktować się z instytucjami ochrony konsumentów – Rzecznika Praw Konsumenta lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.