Jak napisać uzasadnienie? WzórUzasadnienie to kluczowy element wielu pism formalnych, takich jak wnioski, podania, skargi czy odwołania. Dobrze napisane uzasadnienie powinno być logiczne, rzetelne i przekonujące, a także zawierać wszystkie niezbędne argumenty i informacje.

Jak napisać uzasadnienie? Wskazówki

1. Zacznij od mocnego wstępu.

Wstęp powinien jasno określać, o co wnioskujesz lub co chcesz wyjaśnić. Powinien również zawierać krótkie podsumowanie argumentów, które zostaną przedstawione w dalszej części uzasadnienia.

2. Przedstaw argumenty w logicznej kolejności.

Argumenty powinny być uporządkowane w sposób logiczny i łatwy do zrozumienia. Należy je przedstawić w sposób klarowny i zwięzły, unikając zbędnych szczegółów i dygresji.

3. Używaj wiarygodnych źródeł.

Jeśli opierasz swoje argumenty na danych statystycznych, badaniach naukowych lub innych źródłach, należy je odpowiednio zacytować.

4. Bądź zwięzły.

Uzasadnienie powinno być na tyle długie, aby przedstawić wszystkie niezbędne argumenty, ale nie powinno być zbyt rozwlekłe. Należy unikać powtarzania się i skupić się na najważniejszych kwestiach.

5. Zakończ podsumowaniem.

Podsumowanie powinno powtórzyć najważniejsze argumenty i sformułować wniosek.

Przykładowy wzór uzasadnienia


Wstęp:

Niniejszym uzasadniam swój wniosek o…

Argumenty:

 • Argument 1
 • Argument 2
 • Argument 3

Podsumowanie:

Z przedstawionych powyżej argumentów wynika, że…


Przykład uzasadnienia do wniosku o stypendium


Wstęp:

Niniejszym uzasadniam swój wniosek o stypendium naukowe dla studentów wybitnych osiągnięciach naukowych.

Argumenty:

 • Jestem studentem/studentką … roku … kierunku … na … Uniwersytecie.
 • W roku akademickim …/ … osiągnąłem/am średnią ocen …
 • Jestem laureatem/ką … konkursów/olimpiad …
 • Opublikowałem/am … artykułów naukowych …
 • Brałem/am udział w … konferencjach naukowych …
 • Aktywnie działam w … kołach naukowych …

Podsumowanie:

Z przedstawionych powyżej argumentów wynika, że jestem studentem/studentką o wybitnych osiągnięciach naukowych i stypendium naukowe będzie dla mnie cennym wsparciem w dalszym rozwoju naukowym.

Dodatkowe informacje:

Do wniosku dołączam:

 • Życiorys
 • Wykaz ocen
 • Dyplomy i certyfikaty
 • Kopie publikacji
 • Opinie promotora

Z poważaniem:


Uwaga:

Powyższy przykład jest jedynie wzorem i może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Należy go uzupełnić o informacje dotyczące konkretnego wniosku i osoby wnioskującej.

Dodatkowe wskazówki:

 • Upewnij się, że uzasadnienie jest wolne od błędów gramatycznych i stylistycznych.
 • Użyj odpowiedniego języka do adresata.

Pamiętaj:

Uzasadnienie jest ważnym elementem pisma formalnego. Dobrze napisane uzasadnienie może zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojej sprawy.

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.