Podanie o obiady w szkole – WzórW obliczu coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb uczniów oraz rozmaitych wyzwań związanych z codziennym funkcjonowaniem, programy zapewniające darmowe obiady w szkołach stają się niezwykle istotnym elementem wspierającym edukację i zdrowie młodych ludzi. W kontekście takiej inicjatywy, kluczowym krokiem jest właściwe złożenie podania, które umożliwi uczniom skorzystanie z tego programu.

W poniższym artykule przedstawimy wzór oraz wytyczne dotyczące napisania podania o obiady w szkole. Omówimy kluczowe elementy, które powinny znaleźć się w tym dokumencie, udostępnimy także wzór podania o przyznanie darmowych obiadów w szkole.

Komu przysługują darmowe obiady w szkole?

Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące tego, komu mogą przysługiwać darmowe obiady w szkole:

 1. Uczniom z rodzin o niskich dochodach: Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach mogą kwalifikować się do darmowych lub zniżkowych posiłków szkolnych. Często wymaga to składania wniosku i udokumentowania sytuacji finansowej rodziny.
 2. Uczniom korzystającym z programów wsparcia społecznego: Uczniowie, którzy są beneficjentami programów wsparcia społecznego, takich jak zasiłki socjalne czy stypendia dla rodzin w trudnej sytuacji, mogą mieć prawo do bezpłatnych obiadów w szkole.
 3. Dzieciom w rodzinach wielodzietnych: W niektórych przypadkach, uczniowie z rodzin wielodzietnych mogą być uprawnieni do darmowych obiadów lub zniżek, aby pomóc w finansowaniu wydatków związanych z żywieniem.
 4. Uczniom z sytuacją życiową utrudniającą dostęp do żywności: Uczniowie, którzy mieszkają w domach opieki, schroniskach lub w innych trudnych warunkach mieszkaniowych, mogą mieć prawo do darmowych posiłków w celu zapewnienia im właściwego żywienia.
 5. Uczniom z niepełnosprawnościami: Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą mieć dostęp do darmowych obiadów lub specjalnych posiłków zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami dietetycznymi.
 6. Uczniom z rodzinami migracyjnymi: W niektórych przypadkach, uczniowie z rodzinami migracyjnymi lub uchodźcami mogą mieć dostęp do darmowych posiłków w celu wsparcia ich integracji i dostępu do edukacji.

Pamiętaj, że to tylko ogólne wytyczne, a konkretna polityka dotycząca darmowych obiadów w szkole może się różnić. Jeśli jesteś zainteresowany/a skorzystaniem z takiej możliwości, warto skontaktować się z dyrekcją szkoły lub instytucją odpowiedzialną za programy wsparcia żywieniowego, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymagań i procedur.

Darmowe obiady w szkole – kryteria dochodowe

Program darmowych obiadów w szkołach „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany w oparciu o kryteria dochodowe ustalane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dochód, który uprawnia do otrzymania darmowych obiadów, może się różnić w zależności od liczby członków rodziny. Wartości te bywają aktualizowane co roku.

Kwoty dochodu, które kwalifikują do programu darmowych obiadów w szkole (dochód nie przekracza):

 • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164 zł)
 • 1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas 900 zł).

Najlepiej skonsultować się bezpośrednio ze szkołą, w której uczeń będzie korzystać z darmowych obiadów, aby dowiedzieć się, jakie są aktualne kryteria dochodowe i dokumenty, które trzeba dostarczyć. Zazwyczaj szkoła dostarcza takie informacje rodzicom podczas zapisów lub na początku roku szkolnego.

Zobacz także: Jak napisać podanie do szkoły?

Jak napisać podanie o obiady w szkole?

Podanie o obiady w szkole powinno być napisane w formalny i uporządkowany sposób, aby precyzyjnie przekazać informacje i spełnić wymagania pisma. Oto ogólny schemat i wytyczne dotyczące napisania takiego podania:

Schemat:

 1. Miejscowość i data, umieszczamy w prawym górny rogu dokumentu.
 2. Nagłówek: W lewym górnym rogu umieść swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Adresat: Poniżej danych kontaktowych umieść nazwę i adres szkoły, do której skierowane jest podanie.
 4. Wstęp: Rozpocznij podanie od uprzejmego pozdrowienia (np. „Szanowna Pani Dyrektorie,”). W krótkim akapicie wyraź swoje intencje i cel podania (np. „Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość skorzystania z obiadów w szkolnej stołówce.”).
 5. Treść: Opisz szczegółowo swoje powody i potrzeby dotyczące korzystania z obiadów szkolnych. Możesz wspomnieć o swojej sytuacji rodzinnej, braku możliwości przygotowania zdrowego posiłku w domu, czy innych uzasadnionych powodach.
 6. Argumentacja: Wymień korzyści, jakie przyniosłoby Ci korzystanie z obiadów szkolnych. Może to być związane z dbaniem o zdrową dietę, koncentrację w nauce czy oszczędnością czasu.
 7. Prośba: Wyraź swoją prośbę o rozważenie możliwości przyznania Ci dostępu do obiadów szkolnych. Możesz to zrobić w sposób grzeczny i wyraźny (np. „Z tego powodu serdecznie proszę o przyznanie mojemu dziecku uprawnień do korzystania z obiadów w szkolnej stołówce.”).
 8. Zakończenie: Zakończ podanie grzecznym zwrotem (np. „Z wyrazami szacunku,”) i podpisz się.
 9. Dane kontaktowe: Pod spodem podpisu umieść ponownie swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), aby szkoła mogła się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.

Wytyczne:

 1. Forma i język: Napisz podanie w formalnym tonie, unikając skrótów, slangowych wyrażeń i zbyt luźnego stylu. Używaj poprawnej gramatyki i interpunkcji.
 2. Precyzja: W treści podania staraj się być konkretny i jasny. Unikaj zbędnych długich opisów i skup się na istotnych informacjach.
 3. Uzasadnienie: Przedstaw solidne argumenty, dlaczego potrzebujesz obiadów szkolnych. Możesz wspomnieć o trudnej sytuacji finansowej rodziny, braku czasu na przygotowanie posiłków itp.
 4. Grzeczność i szacunek: Podanie powinno być napisane w sposób grzeczny i szanujący odbiorcę. Unikaj wyrażeń lub tonu, które mogłyby być obraźliwe lub niegrzeczne.
 5. Dokumenty załączane: Jeśli to możliwe, możesz załączyć dokumenty potwierdzające Twoje argumenty, np. zaświadczenie o dochodach rodziny.
 6. Długość: Staraj się utrzymać podanie w umiarkowanej długości, zwykle nie więcej niż jedną stronę.
 7. Poprawność danych kontaktowych: Upewnij się, że podałeś poprawne dane kontaktowe, aby szkoła mogła się z Tobą skontaktować w razie potrzeby.
 8. Podpis: Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na końcu podania.

Pamiętaj, że powyższe wytyczne i schemat to tylko ogólne wskazówki. Możesz dostosować je do swojej konkretnej sytuacji i potrzeb. Warto także sprawdzić, czy szkoła ma swoje własne wytyczne dotyczące składania podań.

Podanie o obiady w szkole – wzór

wzór podania o przyznanie darmowych obiadów w szkole


Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.