Podanie o przyjęcie do służby w policji – WzórSłużba w policji jest jednym z najbardziej odpowiedzialnych i szlachetnych zawodów, której celem jest ochrona społeczeństwa, utrzymanie porządku publicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Dla tych, którzy czują w sobie powołanie do pełnienia roli stróża prawa, proces rekrutacji stanowi kluczowy etap, a dokumentem otwierającym drzwi do tej odpowiedzialnej służby jest podanie o przyjęcie do policji.

W niniejszym artykule przyjrzymy się przykładowemu podaniu o przyjęcie do służby w policji. Dokument ten stanowi kluczową część procesu rekrutacyjnego, będąc jednocześnie wyrazem zaangażowania, motywacji i gotowości kandydata do pełnienia służby na rzecz społeczeństwa. Poprzez analizę wzoru podania, przyszli kandydaci mogą lepiej zrozumieć, jakie informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie oraz jak sformułować swoje intencje w sposób klarowny i przekonujący.

Jak napisać podanie o przyjęcie do policji?

Aby napisać skuteczne podanie o przyjęcie na służbę do policji, musisz przestrzegać pewnych zasad i formy. Oto kilka wskazówek dotyczących tego, jak napisać takie podanie:

Miejscowość i data:

 • Po prawej stronie, wpisz miejsce i datę napisania podania.

Dane kandydata:

 • W górnym lewym rogu umieść swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail.

Adresat:

 • Po prawej stronie napisz „Komendant Wojewódzki Policji w (miasto)”

Wstęp:

 • W pierwszym akapicie przedstaw krótko swoje: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w (miasto).”

Motywacja:

 • Wyjaśnij, dlaczego chcesz pracować w policji, co motywuje Cię do tego wyboru zawodu, jakie cele chcesz osiągnąć. „Możesz zacząć od słów: Prośbę swoją motywuję tym, że …”

Podpis:

 • Pod koniec podania umieść swoje imię i nazwisko oraz podpis.

Dodatkowe wskazówki:

 • Pamiętaj o staranności w redagowaniu, unikaj błędów ortograficznych i gramatycznych.
 • Zachowaj oficjalny i profesjonalny ton.
 • Dbaj o czytelność i przejrzystość tekstu.

Pamiętaj, że każde podanie powinno być dostosowane do Twojej sytuacji i do wymagań konkretnej jednostki policji. Warto również zaznaczyć, że procedury rekrutacyjne mogą się różnić. Przed napisaniem podania zalecamy sprawdzenie konkretnej strony internetowej danej jednostki policji, aby dowiedzieć się o ewentualnych dodatkowych wymaganiach czy procedurach rekrutacyjnych.

Wzór podania do policji

Wzór podania do policji


Czy podanie do policji musi być napisane własnoręcznie?

Zazwyczaj podanie do policji powinno być napisane własnoręcznie. W ramach procesu rekrutacyjnego często wymaga się, aby kandydaci składali podanie własnoręcznie, co ma na celu sprawdzenie umiejętności pisarskich, czytelności pisma, a także autentyczności dokumentu.

Jednak procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne wymagania na oficjalnej stronie internetowej Policji, na której często udostępniane są informacje dotyczące rekrutacji oraz formularze podań. Alternatywnie, można skontaktować się bezpośrednio z biurem rekrutacyjnym, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje w tej kwestii.

Podanie o przyjęcie do policji a list motywacyjny

Podanie o przyjęcie do policji oraz list motywacyjny to dwa różne dokumenty, ale czasem terminologia może być używana zamiennie. Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie różnic między nimi:

 1. Podanie o przyjęcie do policji:
  • To oficjalny dokument, w którym kandydat wyraża chęć dołączenia do policji.
  • Zazwyczaj zawiera informacje takie jak dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, a także krótki opis motywacji do podjęcia służby w policji.
  • Może zawierać elementy formalne, takie jak prośba o rozpatrzenie podania i możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
 2. List motywacyjny:
  • List motywacyjny to bardziej rozbudowany dokument, który skupia się na motywacjach, celach i wartościach, które skłaniają kandydata do wybrania danego zawodu.
  • Zazwyczaj opisuje, dlaczego kandydat jest zainteresowany danym stanowiskiem, jakie ma umiejętności i doświadczenia, oraz jakie cele zawodowe chce osiągnąć.
  • List motywacyjny może zawierać bardziej osobiste aspekty, które niekoniecznie znajdują się w standardowym podaniu, takie jak silna chęć pomocy społeczeństwu czy przywiązanie do zasad etycznych i prawa.

W praktyce, zwłaszcza w kontekście rekrutacji do służb mundurowych, te dwa rodzaje dokumentów mogą się często łączyć, a nazewnictwo może być różne. Warto jednak pamiętać o tym, że istnieje pewna różnica między nimi, zwłaszcza jeśli rekrutacja opiera się na pewnych formalnych kryteriach, jak to ma miejsce w przypadku służb mundurowych, w tym policji.

Jakie dokumenty do policji?

Informacje na temat dokumentów wymaganych do wstąpienia do policji można sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej Policji (https://praca.policja.pl/) lub bezpośrednio w biurze rekrutacyjnym.

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji (własnoręcznie napisane podanie, które zawiera informacje na temat motywacji i kwalifikacji kandydata)
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.