Urlop na żądanie – WzórUrlop na żądanie to jeden z rodzajów urlopów, który umożliwia pracownikowi skorzystanie z wolnego w ciągu roku kalendarzowego, bez konieczności podawania uzasadnienia. Urlop na żądanie jest uregulowany w Kodeksie pracy i przysługuje każdemu pracownikowi, niezależnie od stażu pracy czy rodzaju umowy o pracę. W niniejszym artykule przedstawimy wzór wniosku o urlop na żądanie oraz omówimy kwestie związane z tym rodzajem urlopu, takie jak wymiar, termin składania wniosku czy przyczyny, dla których można skorzystać z urlopu na żądanie.

Urlop na żądanie – czym jest?

Urlop na żądanie to forma urlopu przysługująca pracownikowi zgodnie z polskim Kodeksem pracy. Pracownik ma prawo do skorzystania z czterech dni wolnego w roku kalendarzowym, które może wykorzystać bez podania przyczyny, na żądanie pracodawcy.

Pracownik nie musi wcześniej uzgadniać terminu urlopu na żądanie z pracodawcą, ale powinien zawiadomić pracodawcę o swoim zamiarze jak najszybciej, a najlepiej na dzień przed planowanym wolnym. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, chyba że koliduje to z potrzebami organizacyjnymi firmy.

Warto jednak pamiętać, że pracodawca może zwrócić się do pracownika z prośbą o wyznaczenie innej daty, jeśli określony termin urlopu na żądanie jest dla firmy nieodpowiedni. Urlop na żądanie nie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego i nie przysługuje w pierwszym roku zatrudnienia.

Jak napisać wniosek o urlop na żądanie?

Oto kilka wytycznych i schematów, które mogą pomóc w napisaniu wniosku o urlop na żądanie:

  1. Dane pracownika: W pierwszej kolejności należy podać swoje imię i nazwisko, stanowisko oraz datę, w której piszesz wniosek.
  2. Wstęp: W krótkim wprowadzeniu powinieneś poinformować swojego pracodawcę o swoim zamiarze skorzystania z urlopu na żądanie. Należy również przypomnieć pracodawcy, że zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma prawo do skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego.
  3. Okres urlopu: W dalszej części wniosku należy określić dokładny termin, w którym chcesz skorzystać z urlopu na żądanie.
  4. Zobowiązanie: Należy zobowiązać się, że przed i po urlopie wykonasz wszystkie swoje obowiązki i zapewnisz ciągłość pracy w firmie, aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie firmy.
  5. Zakończenie: Zakończ wniosek z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz prośbą o rozpatrzenie wniosku.
  6. Podpis: Podpisz swoje imię i nazwisko, datę oraz dodaj swoją funkcję w firmie.

Ważne jest, aby wniosek był zwięzły, klarowny i czytelny. Zaleca się również przeczytanie go jeszcze raz, aby upewnić się, że nie ma w nim błędów ortograficznych lub gramatycznych.

Zobacz także: Wniosek o urlop wychowawczy – wzór PDF

Jak napisać SMS z prośbą o urlop na żądanie?

Oto przykładowy SMS z prośbą o urlop na żądanie:

Szanowny Panie/Pani [imię],

Chciałbym poprosić o przyznanie mi urlopu na żądanie w terminie [data od] do [data do]. Zgodnie z art. 167(2) Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego. Zobowiązuję się do wykonania wszystkich swoich obowiązków przed i po urlopie oraz do zapewnienia ciągłości pracy, aby nie wpłynęło to negatywnie na funkcjonowanie firmy.

Z poważaniem, [Twoje imię i nazwisko]

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie – wzór

wzór wniosku o urlop na żądanie


Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie?

Urlop na żądanie nie wymaga od pracownika podawania przyczyny, dla której chce skorzystać z wolnego. Pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu na żądanie bez uzasadnienia swojej decyzji. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, jeśli chce odpocząć, załatwić prywatne sprawy lub w inny sposób zrealizować swoje potrzeby osobiste. Warto jednak pamiętać, że pracodawca może prosić pracownika o wyjaśnienie przyczyn, dla których chce skorzystać z urlopu na żądanie, jednak nie jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobacz także: Wniosek o urlop wypoczynkowy - wzór

Kiedy trzeba zgłosić urlop na żądanie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w ciągu roku kalendarzowego, w wymiarze do 4 dni roboczych, o ile nie koliduje to z potrzebami organizacyjnymi firmy. Pracownik powinien jednak pamiętać, że chociaż nie jest wymagane, aby wcześniej zgłaszał swój zamiar skorzystania z urlopu na żądanie, to zgodnie z zasadami współpracy i dobrymi praktykami, warto poinformować pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. W ten sposób pracodawca będzie mógł lepiej zaplanować pracę i dostosować harmonogram działań firmy do nieobecności pracownika.

Zazwyczaj najlepiej zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie dzień lub kilka dni przed planowaną nieobecnością. W przypadku sytuacji nagłych lub nieprzewidywalnych, np. choroby dziecka, konieczności załatwienia spraw związanych z mieszkanie lub bliskimi, pracownik powinien poinformować pracodawcę jak najszybciej, najlepiej przed rozpoczęciem pracy w danym dniu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.