Wniosek o przepustkę z zakładu karnego – WzórProcedura składania wniosków o przepustki z zakładu karnego jest jednym z istotnych aspektów systemu karno-wykonawczego. Wniosek o przepustkę stanowi ważny krok w procesie resocjalizacji skazanych, umożliwiając im tymczasowe opuszczenie murów więzienia w określonych warunkach. Pisanie takiego wniosku wymaga staranności, zrozumienia przepisów obowiązujących w danym zakładzie karnym, oraz przedstawienia jasnych argumentów uzasadniających potrzebę przepustki. W niniejszym artykule przedstawimy ogólny wzór wniosku o przepustkę z zakładu karnego, przybliżając kluczowe elementy, które warto uwzględnić, aby zwiększyć szanse na pozytywną decyzję.

Rodzaje przepustek

W kontekście zakładów karnych istnieją różne rodzaje przepustek, z których więźniowie mogą skorzystać, podlegając pewnym regulacjom i warunkom. Poniżej przedstawiamy kilka typów przepustek:

 1. Przepustki rodzinne: Pozwalają więźniowi na krótkotrwałe opuszczenie zakładu karnego w celu odwiedzenia rodziny. Często związane są z określonymi warunkami, takimi jak dobra sytuacja materialna rodziny czy dobra sytuacja więźnia w zakładzie karnym.
 2. Przepustki medyczne: Udzielane w sytuacjach, gdy więzień wymaga specjalistycznego leczenia, a zakład karny nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. W takich przypadkach więzień może zostać tymczasowo zwolniony na leczenie poza zakładem.
 3. Przepustki wychowawcze: Przysługują rodzicom więźniów, którzy uzyskają zgodę na tymczasowe opuszczenie zakładu karnego w celu uczestnictwa w ważnych wydarzeniach rodzinnych, takich jak chrzciny czy śluby.
 4. Przepustki edukacyjne: Pozwalają więźniowi na udział w specjalnych programach edukacyjnych poza zakładem karnym, które mogą przyczynić się do poprawy kwalifikacji i umiejętności.
 5. Przepustki terapeutyczne: Udzielane w przypadku, gdy więzień uczestniczy w programach terapeutycznych lub leczeniu, które wymaga czasowego opuszczenia zakładu karnego.
 6. Przepustki pracy: Mogą być przyznawane więźniom zatrudnionym poza zakładem karnym. Pozwalają im opuszczać zakład na czas wykonywania pracy poza murami więzienia.
 7. Przepustki edukacyjne i szkoleniowe: Udzielane w celu umożliwienia więźniom uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy programach edukacyjnych poza zakładem karnym.

Warto zauważyć, że każda przepustka podlega określonym warunkom i musi być zatwierdzona przez właściwe organy zakładu karnego. Ponadto, rodzaj przepustki, jej długość i warunki mogą różnić i podlegać indywidualnej oceny sytuacji każdego więźnia.

Ile czasu trwa przepustka?

Czas trwania przepustki może być różny i zazwyczaj zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj przepustki, cel jej udzielenia, a także regulacje obowiązujące w danym zakładzie karnym. Poniżej przedstawiamy kilka ogólnych rodzajów przepustek i ich potencjalny czas trwania:

 1. Krótkoterminowe przepustki: Często obejmują okres od kilku godzin do kilku dni. Są udzielane na konkretny cel, takie jak spotkanie z rodziną czy uczestnictwo w ważnym wydarzeniu.
 2. Przepustki weekendowe: Mogą obejmować cały weekend, pozwalając więźniowi na dłuższe spotkanie z rodziną czy udział w pewnych wydarzeniach.
 3. Przepustki świąteczne: Udzielane zazwyczaj w okresie świątecznym, umożliwiając więźniowi spędzenie tego okresu w otoczeniu rodziny.
 4. Przepustki specjalne: Mogą być bardziej elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji więźnia.

Warto zaznaczyć, że decyzję o czasie trwania przepustki podejmuje personel zakładu karnego, zwykle na podstawie złożonego wniosku oraz oceny indywidualnej sytuacji więźnia.

Po jakim czasie można się starać o przepustkę?

Czas, po jakim więzień może się starać o przepustkę, zazwyczaj zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju przestępstwa, długości kary, postępu w procesie resocjalizacyjnym oraz regulacji obowiązujących w danym kraju czy zakładzie karnym.

Ogólnie rzecz biorąc, więźniowie zazwyczaj nie mogą składać wniosków o przepustkę tuż po rozpoczęciu odbywania kary. Więźniowie, którzy wykazują dobre zachowanie, uczestniczą w programach resocjalizacyjnych i spełniają określone kryteria, mogą mieć szansę na ubieganie się o przepustkę w późniejszym okresie.

W praktyce, więźniowie często muszą odbyć pewien okres kary, aby mieć możliwość składania wniosków o przepustki. Po upływie tego okresu, procedury składania wniosków mogą wymagać dostarczenia odpowiednich dokumentów, uzasadnienia celu przepustki oraz oceny przez personel zakładu karnego.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest oceniany indywidualnie, a decyzja o przyznaniu przepustki zależy od wielu czynników, w tym zachowania więźnia, jego postępu w procesie resocjalizacyjnym oraz oceny ryzyka recydywy. Osoby pracujące w zakładach karnych, takie jak psychologowie, pracownicy socjalni czy dyrektor zakładu, są odpowiedzialne za ocenę wniosków o przepustki.

Kto udziela przepustki?

Decyzję o udzieleniu przepustki z zakładu karnego podejmuje zazwyczaj dyrektor zakładu karnego lub inna osoba odpowiedzialna za zarządzanie tym zakładem.

W ramach procedur więziennych zazwyczaj istnieje formalny proces składania wniosków o przepustki. Skazany musi złożyć wniosek, w którym uzasadnia cel przepustki, podaje konkretne daty oraz przedstawia plan działania w trakcie tego czasu. Wniosek ten jest następnie rozpatrywany przez personel zakładu karnego.

W procesie tym brane są pod uwagę różne czynniki, takie jak:

 • Dobre zachowanie: Skazany, który wykazuje dobre zachowanie w trakcie odbywania kary, ma większe szanse na uzyskanie przepustki.
 • Cel przepustki: Wniosek powinien zawierać jasny i uzasadniony cel przepustki, na przykład spotkanie z rodziną czy uczestnictwo w ważnym wydarzeniu.
 • Ryzyko recydywy: Osądza się, czy skazany stanowi ryzyko dla społeczeństwa, analizując ewentualne zagrożenia wynikające z udzielenia przepustki.

Ostateczna decyzja zazwyczaj należy do dyrektora zakładu karnego, który może uwzględnić opinie innych pracowników więziennych, raporty psychologów czy innych specjalistów, a także ewentualne zalecenia organów nadzorujących system karny.

Jak napisać podanie o przepustkę z zakładu karnego?

Napisanie podania o przepustkę z zakładu karnego wymaga przestrzegania pewnych wytycznych i formalności. Poniżej przedstawiam ogólne wskazówki oraz punkty, które powinieneś uwzględnić w takim podaniu:

Struktura podania:

Data i miejscowość: Umieść w prawym górnym rogu miejscowość oraz datę napisania podania.

Lewa strona – dane osoby składającej wniosek:

 • Twoje imię i nazwisko.
 • Adres zameldowania.
 • Pesel.

Prawa strona – dane zakładu karnego:

 • Dane adresata – zazwyczaj „Dyrektor Zakładu Karnego” i nazwa konkretnego zakładu.

Wprowadzenie:

 • Rozpocznij podanie od uprzejmego sformułowania prośby o udzielenie przepustki.

Cel przepustki:

 • Jasno określ cel, dla którego wnioskujesz o przepustkę. To może być spotkanie z rodziną, uczestnictwo w ważnym wydarzeniu, czy inne uzasadnione potrzeby.

Dobre zachowanie:

 • Wymień działania, które podjąłeś/aś, aby wykazać dobre zachowanie w zakładzie karnym. Może to obejmować udział w programach resocjalizacyjnych, szkoleniach czy pracę w zakładzie.

Planowane działania w czasie przepustki:

 • Zapewnij dyrektora, że masz plan na korzystanie z przepustki w sposób odpowiedzialny. Możesz wspomnieć o tym, gdzie zamierzasz przebywać i co zamierzasz robić.

Zobowiązanie:

 • Wyraź zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zasad i warunków związanych z przepustką. Podkreśl swoją świadomość odpowiedzialności związanej z tym przywilejem.

Zakończenie:

 • Podziękuj za rozważenie Twojej prośby i wyraź gotowość do dostarczenia dodatkowych informacji, jeśli to konieczne.

Podpis:

 • Podpisz własnoręcznie podanie

Wskazówki:

 1. Forma pisemna: Pisz podanie starannie, zwracając uwagę na poprawność językową.
 2. Dane osobowe: Upewnij się, że podałeś/aś poprawne dane osobowe, w tym swoje imię, nazwisko oraz numer więźnia.
 3. Uzasadnienie: Uzasadnij potrzebę przepustki w sposób zrozumiały i przekonujący.
 4. Znajomość przepisów: Zorientuj się w przepisach dotyczących przepustek w danym zakładzie karnym i dostosuj podanie do obowiązujących wymagań.
 5. Wrażliwość na czas: Wniosek o przepustkę warto złożyć z wyprzedzeniem, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na jego rozpatrzenie.

Pamiętaj, że te wskazówki są ogólne, a konkretne wymagania mogą się różnić w zależności od zakładu karnego i jurysdykcji. Przed złożeniem podania, zawsze warto skonsultować się z personelem zakładu karnego w celu uzyskania aktualnych informacji i ewentualnych specyficznych wymagań.

Wzór wniosku o wydanie przepustki

Wzór wniosku o wydanie przepustkiSpodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.