Jak napisać raport?Raporty to nieodłączny element pracy w wielu dziedzinach życia, zarówno w biznesie, jak i w instytucjach publicznych czy naukowych. Napisanie dobrego raportu wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej na temat przedmiotu raportu, ale również umiejętności organizacji i prezentacji informacji. W niniejszym artykule przedstawimy kilka porad, jak napisać skuteczny raport, który będzie jednocześnie czytelny, zwięzły i przekonujący. Omówimy etapy pisania raportu, od planowania i zbierania informacji, poprzez organizację materiału i jego prezentację, aż do końcowego etapu redakcji i korekty.

Co to jest raport?

Raport to dokument zawierający zwykle szczegółowy opis wyników, postępów lub działań, które zostały podjęte w określonym czasie lub na temat określonej tematyki. Raporty mogą mieć różne cele i być stosowane w różnych kontekstach, takich jak biznes, nauka, medycyna, rząd czy wojsko.

Raporty służą do przekazywania informacji, analizowania danych, prezentowania wyników badań lub działań, udzielania odpowiedzi na pytania i podejmowania decyzji. W raporcie mogą być zawarte także rekomendacje lub sugestie dotyczące dalszych działań. W zależności od celu raportu, jego forma i struktura mogą się różnić.

Rodzaje raportów

Istnieje wiele rodzajów raportów, a ich rodzaj zależy od celu, do którego są pisane. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych rodzajów raportów:

 1. Raporty biznesowe – służą do przedstawienia wyników działalności firmy, takich jak przychody, zyski, straty, udziały w rynku itp.
 2. Raporty finansowe – służą do przedstawienia informacji finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat, przepływ gotówki, analiza kosztów itp.
 3. Raporty badawcze – służą do przedstawienia wyników badań naukowych lub ankietowych, takich jak badania rynku, opinii klientów, wywiady z ekspertami itp.
 4. Raporty projektowe – służą do przedstawienia postępów w projekcie oraz oceny osiągnięć w celu zapewnienia, że projekt przebiega zgodnie z harmonogramem i budżetem.
 5. Raporty audytowe – służą do oceny systemów lub procedur w celu zapewnienia zgodności z przepisami, standardami lub celami organizacji.
 6. Raporty rekomendacyjne – służą do przedstawienia rekomendacji w celu poprawy lub rozwiązania problemów, takich jak raporty z badań satysfakcji klienta, raporty z analizy procesów, raporty z przeglądów pracowników.
 7. Raporty postępów – służą do przedstawienia postępów osiągniętych w projektach, badaniach lub innych dziedzinach w ramach organizacji lub instytucji.
 8. Raporty operacyjne – służą do przedstawienia bieżących operacji lub działań, takich jak raporty z produkcji, raporty z logistyki, raporty z obsługi klienta.
 9. Raporty strategiczne – służą do przedstawienia planów długoterminowych, takich jak raporty z planów rozwoju, raporty z analizy trendów rynkowych itp.
 10. Raporty roczne – służą do podsumowania działalności firmy w ciągu roku, takie jak raporty z zarządu, raporty zgodności ze standardami lub przepisami.
Zobacz także: Jak napisać sprawozdanie?

Jak napisać raport?

Napisanie raportu może wymagać od nas odpowiedniego przygotowania i organizacji pracy, aby osiągnąć cel i dostarczyć wyczerpującej informacji. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w napisaniu raportu:

 1. Określenie celu raportu: przed rozpoczęciem pisania raportu należy określić cel raportu, czyli czego chcemy osiągnąć przez napisanie raportu. Może to być np. przekazanie wyników badań, analiza działań lub prezentacja postępów.
 2. Wybór odbiorców: zdecyduj, kto będzie odbiorcą raportu i dostosuj język i styl pisania do ich potrzeb i oczekiwań.
 3. Zebranie informacji: zebrane informacje powinny dotyczyć tematu raportu i być poparte danymi i faktami. Informacje można pozyskać poprzez badania, obserwacje, wywiady, analizy danych czy innych źródeł.
 4. Struktura raportu: raport powinien mieć jasną strukturę i składać się z następujących części: wstęp, cel, metody badawcze, wyniki, wnioski i zalecenia, podsumowanie oraz bibliografia. Można również dodać dodatkowe sekcje w zależności od potrzeb.
 5. Pisane raportu: pisząc raport, należy używać jasnego i zwięzłego języka, unikać skomplikowanych sformułowań i powtórzeń. Ważne jest również, aby przestrzegać gramatyki i interpunkcji.
 6. Poprawa i redagowanie: po napisaniu raportu należy dokładnie go przejrzeć i poprawić wszelkie błędy. Można również poprosić kogoś innego o przeczytanie raportu i podanie uwag.
 7. Prezentacja raportu: w zależności od celu raportu, można go przedstawić w różny sposób, np. w formie prezentacji, wykładu lub pisemnej formie.

Pamiętaj, że każdy raport jest inny i może wymagać od nas indywidualnego podejścia. Ważne jest, aby skupić się na celu raportu i dostarczyć wyczerpującej informacji dla jego odbiorców.

Wzór raportu

raport z wykonanego projektu wzór PARP
Wzór raportu z wykonanego projektu – parp.gov.pl

Wzór raportu może się różnić w zależności od kontekstu i celu raportu, jednakże ogólny wzór raportu zawiera zwykle następujące sekcje:

 1. Wstęp: sekcja ta powinna zawierać krótkie wprowadzenie do tematu raportu, wskazanie celu raportu oraz informacje o metodach badawczych lub źródłach informacji.
 2. Cel: w tej sekcji powinien być przedstawiony cel raportu, a także wskazane, co chcemy osiągnąć przez napisanie raportu.
 3. Metody badawcze lub źródła informacji: w sekcji tej należy opisać, jakie metody badawcze lub źródła informacji zostały wykorzystane do zebrania danych i informacji, które zostały przedstawione w raporcie.
 4. Wyniki: w tej sekcji należy przedstawić wyniki badania lub analizy danych. Wyniki powinny być poparte faktami i liczbami, a także przystępnie i zwięźle przedstawione.
 5. Wnioski i zalecenia: w tej sekcji należy przedstawić wnioski i zalecenia oparte na wynikach badania lub analizie danych. Wnioski i zalecenia powinny być związane z celem raportu.
 6. Podsumowanie: sekcja ta powinna zawierać krótkie podsumowanie raportu, wskazanie najważniejszych wyników i wniosków oraz sformułowanie wniosków ogólnych.
 7. Bibliografia: w tej sekcji należy umieścić wszystkie źródła, na których opierał się raport. Należy użyć odpowiedniego stylu cytowania.

Pamiętaj, że wzór raportu może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i celów raportu.

Przykład raportu służbowego


RAPORT SŁUŻBOWY

Data: 12 kwietnia 2023
Od: Jan Kowalski, Kierownik Działu Marketingu
Do: Dyrektor Generalny

Temat: Analiza efektywności kampanii reklamowej

Wprowadzenie:
Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników analizy efektywności ostatniej kampanii reklamowej firmy. Kampania ta miała na celu promocję naszych nowych produktów wśród młodszej grupy odbiorców.

Metody:
Do zebrania danych wykorzystaliśmy metodę ankietową oraz analizę danych ze sprzedaży. Ankietę wypełniło 1000 osób z grupy docelowej, a dane ze sprzedaży pochodzą z okresu od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku.

Wyniki:
Ankieta wykazała, że ponad 80% respondentów zna nasze produkty, a blisko 50% z nich rozważało zakup produktów w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Okazało się również, że nasza kampania reklamowa była jednym z głównych czynników, które wpłynęły na decyzję o zakupie produktów. Dane ze sprzedaży potwierdzają te wyniki – odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 30% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Wnioski i zalecenia:
Na podstawie powyższych wyników, wnioskujemy, że kampania reklamowa była bardzo skuteczna i przyczyniła się do wzrostu sprzedaży. Zalecamy kontynuację działań promocyjnych skierowanych na młodszych odbiorców i wykorzystanie tych samych kanałów promocji, które przyniosły najlepsze efekty. Proponujemy również zwiększenie budżetu na działania reklamowe w kolejnych kwartałach.

Podsumowanie:
Analiza efektywności ostatniej kampanii reklamowej wykazała, że kampania ta była bardzo skuteczna i przyczyniła się do wzrostu sprzedaży. Zalecamy kontynuację działań promocyjnych skierowanych na młodszych odbiorców oraz wykorzystanie tych samych kanałów promocji, które przyniosły najlepsze efekty. Dziękujemy za uwagę.

Z poważaniem, Jan Kowalski


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się swoją opinią!

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena / 5. Liczba opinii:

Na razie brak głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.